22 May, 2010

Kẻ bỏ đi

hắn nói: ải áy!

ải áy, ải áy!(cả sự rng,

                     tất nhiên – tôi chú thích)tro của bàn tay

rất mềm rất ấm

tôi vục vào mò đôi tròng mắt loàn loạn trắng

lờm lợm nhoèn nhoẹt nắng

hè hà nộirất nhiều ngón tay chọc thẳng xuống

xoáy từng lỗ hổng đen hồng hộc và ngòm ngọm sâu

những cái móng đợi được mọc lên

những ngón tay cắm thẳng

đợi………………………..

hắn đến

cùng buông

lộn cổ vào một bầu trời thủng lỗ chỗ

mt

bầ                                    tr `i

                           ủ                    ng                           ỗ

                                                           l                                 chkẻ bỏ đi cũng là kẻ

vượt qua những gì đang chế ngự

ngọng líu lô

đủ sức giết chết hay hồi sinh những con mắt trong tro ấmkẻ bỏ đi cũng là kẻ đã

la ó, khóc than, im lặng

một hôm xổ ra những con mắt

một hôm xổ ra toàn màu trắng

thế giới bị chọc mùai cắm trên đầu những ngón tay

rất nhiều con mắt thòi lọi

A, ơ, uơ uơ ang ốc áy!

22.05.2010

No comments: