20 March, 2013

Thông báo chuyển nhà :)

Xin mời bạn hữu gần xa, những khách qua đường thân ái ghé chơi nhà mới của chủ nhân blog này nhé. Các bạn có thể vào nhà tôi từ cả cửa trước lẫn cửa sau:D www.nhathuyen.com www.junglepoetry.wordpress.com Kính báo ----thơ ca rừng rú----