20 March, 2013

Thông báo chuyển nhà :)

Xin mời bạn hữu gần xa, những khách qua đường thân ái ghé chơi nhà mới của chủ nhân blog này nhé. Các bạn có thể vào nhà tôi từ cả cửa trước lẫn cửa sau:D www.nhathuyen.com www.junglepoetry.wordpress.com Kính báo ----thơ ca rừng rú----

4 comments:

cong ty bao ve said...

Giờ vào đọc mới biết bạn chuyển nhà đi mất ! Để ghé qua nhà mới bạn nào !

Unknown said...

DO BAN NUOC BAN THIU

Unknown said...

cô chuyển nhà liên tục thế?

Unknown said...

lại chuyển nhà à

hạt điều rang muối